Werkwijzen en voordelen van Gezonde Kinderopvang

Opvoeding

Werkwijzen en voordelen van Gezonde Kinderopvang

Binnen de kinderopvang bestaat er een speciale aanpak die bekend staat als Gezonde Kinderopvang. Dit houdt in dat er binnen de opvang op een structurele manier gezorgd wordt dat een gezonde leefstijl centraal staat in de dagelijkse opvang. Hoe dit is opgezet, hoe er te werk wordt gegaan en wat hiervan de resultaten zijn, leest u in deze blog.

Hoe is Gezonde Kinderopvang opgezet?

Gezonde Kinderopvang is een planmatig opgezette aanpak binnen kinderopvangbedrijven. Er wordt gewerkt met een drievoudige kwaliteitscyclus die bestaat uit Voorbereiden, Uitvoeren en Evalueren. Daarnaast wordt er uitgegaan van een aantal Succesfactoren die aan deze kwaliteitscyclus ten grondslag liggen.

Hoe gaat Gezonde Kinderopvang te werk?

Het eerste deel van de kwaliteitscyclus is Voorbereiding. Hierbij stelt het opvangbedrijf een organisatieprofiel op en kiest het de gewenste gezondheidsthema’s.

Bij het creëren van een organisatieprofiel verzamelt het opvangbedrijf informatie over verschillende zaken. Er worden gezondheidsgegevens van de kinderen verzameld en er wordt gekeken naar het draagvlak door de wensen en behoeften van ouders en pedagogisch medewerkers in kaart te brengen. Tevens worden de beleidsprioriteiten van de organisatie zelf en die van de gemeente bekeken. Het opvangbedrijf bekijkt tevens of er makkelijk punten te scoren zijn (zogenaamde quick wins) door te kijken wat het bedrijf al doet.

Aan de hand van deze informatie wordt er weloverwogen een aantal gezondheidsthema’s geformuleerd. Deze thema’s worden vervolgens gebruikt om concrete doelen te stellen.

Na de voorbereiding volgt de uitvoering. Er worden aan de hand van de gezondheidsthema’s en gestelde doelen bepaalde activiteiten gekozen op basis van vier pijlers:

  • Alle thema’s, doelen en activiteiten worden opgenomen in het beleid van de organisatie;
  • Alle activiteiten zijn gericht op het ontwikkelen van meer kennis, vaardigheden en positieve ideeën over een gezonde leefwijze bij zowel kinderen als medewerkers;
  • Door de fysieke en sociale omgeving goed te controleren zijn de kinderen veilig en kunnen de medewerkers hun werk goed doen;
  • Er wordt bepaald waarop de medewerkers zullen signaleren met betrekking tot de gekozen thema’s en doelen.

Wat zijn de resultaten van Gezonde Kinderopvang?

In de derde fase van de cyclus gaat het over de evaluatie van de resultaten van Gezonde Kinderopvang. Hierbij worden de huidige situatie, het uitvoeringsproces en de effectiviteit geëvalueerd en wordt er tevens verantwoording afgelegd over de inzet. Deze evaluaties zullen in drie soorten worden uitgevoerd: product-, proces- en effectevaluaties aan de hand van enquêtes, open interviews, observaties en groepsgesprekken.

Om dit alles mogelijk te maken worden er binnen het opvangbedrijf succesfactoren aangehouden. Hierbij wordt er draagvlag gecreëerd bij ouders, medewerkers en management, wordt er goed samengewerkt met verschillende partners, zoals de gemeente en de GGD, en staat het management centraal bij het succesvol maken van Gezonde Kinderopvang.

Spreekt deze gezonde aanpak van de kinderopvang u aan? Kinderopvang De Hooiberg uit de Twenterand is gespecialiseerd in Gezonde Kinderopvang. Neem contact op voor meer informatie.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.