VVE

Kinderopvang De Hooiberg en voor – en vroegschoolse educatie

Kinderopvang De Hooiberg werkt met het voorschools educatief programma Uk en Puk.

Uk & Puk stimuleert de brede ontwikkeling van 0- tot 4-jarigen door actief spel. Het is een totaalprogramma voor baby’s, dreumesen en peuters. Pop Puk staat hierin centraal

Uk en Puk werkt met verschillende thema’s. Deze thema’s duren 6 weken en vervolgens is er twee weken rust. Dit is ter voorbereiding voor de pedagogisch medewerkers voor het komende thema.

 

Wij werken met een jaar en weekplanning. Een ochtend en middagprogramma. Het programma is heel divers en begeleid kinderen op alle ontwikkelingsgebieden. De motorische, cognitieve, spraak en emotionele ontwikkeling komen aan bod.

Ook bevat het programma rekenprikkels en kijken we naar het welbevinden van kinderen. Kinderen worden door ons geobserveerd en wij gebruiken het volgsysteem van Uk en Puk. Op deze manier kunnen wij de ontwikkeling van uw kind volgen.

VVE indicatie

Komt uw kind in aanmerking voor een VVE-plek , dan zal uw kind in de peutergroep  de krulstaartjes kennismaken met Puk! Een VVE plek wordt door het consultatiebureau aan u afgegeven en de ontvangen brief kunt u afgeven bij de pedagogisch medewerker.

Een VVE indicatie wordt afgegeven als bijv. de taalontwikkeling van uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Maar het kan ook zijn dat uw kind op een ander gebied ondersteuning nodig heeft.  De medewerkers op de groep hebben een certificaat in het werken met het VVE programma. Vanaf 1 januari 2022 wordt er een HBO coach voor de VVE  ingezet. per kind wordt er 10 uur extra ondersteuning ingezet in de zin van dat de coach medewerkers op de groep ondersteund, het verzorgen van de doorgaande lijn. De doelen per kind bewaken.

De VVE uren zijn vastgesteld op 16 uur in de week. Uw kind mag dan 4 ochtenden komen spelen van 8.30 uur tot 12.30 uur.

In de schoolvakanties is er geen opvang.

VVE uren worden deels vergoedt en deels is er een eigen bijdrage. 8 uren worden vergoedt en over de andere 8 uren wordt een eigen bijdrage berekent aan de hand van uw (gezamenlijke) jaarinkomen. 

Mocht u hierover meer informatie willen dan kunt u bellen naar de opvang of mailen naar info@kov-dehooiberg.nl

 

Asscherplek

U komt in aanmerking voor een Asscher plek als  u niet werkzaam bent of 1 van de ouders niet werkzaam is. U kunt dan in aanmerking komen voor 8 opvanguren. Dit zijn 2 ochtenden van 8.30 uur tot 12.30 uur. In de schoolvakanties is er geen opvang. Over die 8 uur wordt een eigen bijdrage berekent aan de hand van uw (gezamenlijke) jaarinkomen.  Mocht u hierover meer informatie willen dan kunt u bellen naar de opvang of mailen naar info@kov-dehooiberg.nl