Tarieven BSO 2024

Buitenschoolse opvang 4 t/m 13 jaar

Kinderopvang De Hooiberg verzorgt verschillende vormen van buitenschoolse

opvang. De buitenschoolse opvang bestaat uit voorschoolse opvang en naschoolse opvang.

Voorschoolse opvang

Als u kiest voor voorschoolse opvang dan kunt u uw kind(eren) vanaf

6.30 uur bij ons brengen. Wij brengen dan uw kind(eren) van De Hooiberg naar school.

Als ouders, kinderen of een school hierom vragen, brengen of halen wij de kleuters in of uit het klaslokaal bij het halen en/of brengen.

De kosten voor voorschoolse opvang zijn € 9,40 per uur. U betaalt

minimaal 1,5 uur.

 

Naschoolse opvang

U kunt ook kiezen voor naschoolse opvang, ook dan zorgen wij ervoor dat uw kind

op tijd wordt opgehaald van school en naar De Hooiberg wordt gebracht, totdat u

uw kind weer komt ophalen.

De kosten voor de naschoolse opvang zijn € 9,40 per uur.

De minimale afname is 2 uur per week. Wij werken met afname van hele of halve klokuren, dus geen kwartieren. Wij werken niet met dagdelen, u kunt zelf aangeven hoeveel uur u af wilt nemen. Bijv. u wilt maandag en donderdag opvang afnemen van 14.00 uur tot 18.00 uur dan betaalt u 8 uur per week x €9,40. Als u kind bijv. om 14.30 uur vrij is, rekenen wij vanaf 14.00 uur de uren. i.v.m. reistijd.

 

Flexibele opvang

Ook kunt u flexibele uren afnemen door middel van uw uren in te vullen via de ouderapp. Deze uren dienen minimaal 1 maand voor aanvang van de opvang door te worden gegeven (voorbeeld: uiterlijk 30 november worden de uren voor januari doorgegeven). De kosten voor flexibele opvang zijn €11,65 per uur.

De minimale afname is 10 uur per maand. Voor flexibele opvang zijn beperkt aantal plekken beschikbaar.

 

U kunt ervoor kiezen om het gehele jaar buitenschoolse opvang af te nemen, dit is inclusief opvang in de landelijk vastgelegde schoolvakanties in de regio Noord.

U kunt ook kiezen om alleen opvang af te nemen in de schoolweken.

Bij extra vrije dagen, zoals een studiedag van scholen, kunt u opvang bij de BSO afnemen. Dit moet ruim van te voren worden aangegeven.

De tarieven zijn inclusief voeding en alle overige verbruiksartikelen.

 

Ook voor de buitenschoolse opvang geldt dat de openingstijden tot maximaal 19.00 uur zijn en bij regulier eerder brengen of te laat ophalen worden er extra kosten in rekening gebracht.

 

Uw kosten

Wat u daadwerkelijk betaalt hangt af van de hoogte van uw jaarinkomen van u en uw partner. Als kinderopvangorganisatie leveren wij maandelijks factuurgegevens aan bij de Belastingdienst. Met deze informatie controleert de Belastingdienst of u niet te veel voorschot ontvangt. Dit moet voorkomen dat u later opeens grote bedragen terug moet betalen.

 

Wilt u berekenen wat uw daadwerkelijke kosten zijn na aftrek van de bijdrage van de overheid en uw werkgever(s), dat kan met behulp

van rekenmodules op de volgende site: www.toeslagen.nl . Wilt u hier meer informatie over dan zijn wij telefonisch te bereiken op nummer: 0546 – 600060 of via ons e- mailadres: info@kov-dehooiberg.nl