Coaching

(VVE) Coaching/ beleidsmedewerker

De pedagogisch beleidsmedewerker draagt bij aan de kwaliteit van de opvang en heeft twee belangrijke taken. Ze houdt zich bezig met de ontwikkeling en invoering van het pedagogisch beleid. En daarnaast coacht ze pedagogisch mede­werkers bij hun werkzaamheden. De coaching geldt voor alle pedagogisch medewerkers , de medewerkers die vast in dienst zijn. Maar ook de medewerkers met een oproepcontract. De coaching vindt ieder jaar plaats.

De coaching kan individueel, in teamverband (bijvoorbeeld team peutergroep) maar ook met het gehele team van De Hooiberg plaatsvinden.

Ieder jaar wordt er gekeken naar welke doelen wij willen behalen. En waar gaan we de coaching op in zetten. Ook kunnen medewerkers aangeven waarin zij gecoacht zouden willen worden.  De eis tot coaching is ingevoerd om de geboden kwaliteit in de praktijk van de kinderopvang te verhogen.

 

Bij kinderopvang De Hooiberg werken we met twee pedagogisch beleidsmedewerkers/coaches. Zij werken nauw samen.

Er gelden kwalificatie-eisen voor de pedagogisch beleidsmedewerker /coach. Voor deze twee functies moet worden voldaan aan deze kwalificatie-eisen. Die eisen kunt u vinden in de functieboeken van de cao’s op https://www.kinderopvang-werkt.nl/ van FCB.

De pedagogisch coach wordt een bepaald aantal uren ingezet per fte van de medewerker.

Het aantal uur minimale inzet van de pedagogisch beleidsmedewerkers op jaarbasis is afhankelijk van het aantal kindercentra.

Volgens de volgende rekenregel: (50 uur beleidstaken x het aantal kindercentra) + (10 uur coaching x aantal fte pedagogisch medewerkers).

 

Voor De Hooiberg betekent het dat we voor twee locaties (KDV + BSO) beleidsuren in zetten voor de formulering en invoering van pedagogische beleidsvoornemens.  2x 50 uur = 100 uur voor het jaar 2022

 

Het aantal fte pedagogisch medewerkers (KDV + BSO) bepaalt het minimaal aantal uur coaching die de medewerkers bij hun werkzaamheden krijgt.

10×10,5 fte = 105 uur voor het jaar 2022

In het beleidsplan KDV en BSO staat uitgebreid beschreven hoe de verdeling van de uren wordt ingezet. Mocht u deze documenten in willen zien dan kunt u ze opvragen. Deze worden digitaal toegestuurd.

 

HBO Coach VVE

Per 1 januari 2022 is het ook verplicht om een VE coach/beleidsmedewerker in dienst te hebben. Dit mag de beleidsmedewerker/coach die al in dienst is van De Hooiberg uitvoeren. De eis is dat zij minimaal in het bezit is van een HBO diploma. De VE coach coacht medewerkers die in de VE groep werken. (peutergroep) De coach werkt minimaal 10 uur per kind. Dit geldt voor de kinderen met een VVE – indicatie. De rekenregel is dan als volgt: 10x aantal VVE geplaatste kinderen. Voor kinderopvang De Hooiberg geldt 10x 7 kinderen = 70 uur voor 2022. Daarbij ontvangen wij van gemeente Twenterand ook extra uren. Dit zal 30 uur zijn. In totaal hebben wij 100 uur per jaar voor de coaching/beleid m.b.t. de VE.

In het beleidsplan VVE staat de verdeling van de uren beschreven. Mocht u dit document in willen zien, dan is deze op te vragen.