Tarieven KDV 2024

Kinderdagverblijf 0 t/m 4 jaar

 

Kinderopvang De Hooiberg verzorgt verschillende vormen van dagopvang.

Er zijn 3 vormen waaruit u kan kiezen. Hieronder kunt u lezen welke verschillende

vormen van dagopvang wij aanbieden.

 

Dagopvang voor kinderen van 0 jaar tot en met 4 jaar,

Het tarief voor de dagopvang is €10,60 per uur

U kunt kiezen om vaste dagen opvang af te nemen. Dit houdt in dat u 1 of meerdere

vaste dagen afneemt in de week. En deze vaste dag(en) neemt u wekelijks af.

Wij werken niet met vaste dagdelen, maar u kunt zelf aangeven voor

hoeveel uur opvang u wilt afnemen. Ook kunt u ervoor kiezen om opvang af te

nemen met of zonder vakantieopvang in de schoolvakantieweken in de regio Noord.

Er is een minimale afname van 4 uur aaneengesloten per week.

 

Bijv. u  wilt maandag en donderdag als vaste dag afnemen.

En u wilt graag opvang voor uw kind(eren) van 7.00 uur tot en met 16.00 uur,

dan betaald u 18 uur per week x € 10.60 per uur (bruto).

 

We werken met afname van hele of halve klokuren, dus geen kwartieren.

Als u 1 dag opvang af neemt van 7.00 uur tot en met 16.00 uur en u komt om 15.45 uur

uw kind ophalen dan betaald u wel door tot 16.00 uur. U mag natuurlijk ten

allen tijde uw kind later brengen of eerder ophalen, maar u betaald voor de vaste tijden.

 

Ook bij regulier eerder brengen of te laat ophalen worden er kosten in rekening gebracht, of u zult uw opvangtijden moeten aanpassen.

U kunt uw opvangtijden  laten aanpassen door een mailtje te sturen naar planning@kov-dehooiberg.nl

 

Peuteropvang voor kinderen van 2 jaar tot en met 4 jaar,

Het tarief voor de peuteropvang is €10,60 per uur.

U kunt kiezen voor halve of hele dag opvang. Als u kiest voor een halve dag is de tijd van 8.30-12.30 uur. De breng en haaltijden hebben we op deze manier vastgesteld i.v.m. ons activiteitenprogramma. In de peutergroep wordt er gewerkt met het VVE – programma Uk en Puk. Daarnaast zijn wij locatie gecertificeerd voor kinderen die een VVE indicatie krijgen. In deze groep zijn kinderen bezig met het voorbereiden om straks naar de basisschool te gaan.

 

Peuteropvang voor kinderen met een VVE- indicatie of Asscherplek.

Voorschoolse educatie helpt kinderen om een betere start te maken op de basisschool. Hierdoor kunnen zij hun talenten optimaal ontwikkelen waardoor onderwijsachterstanden zoveel mogelijk worden voorkomen. Kinderen moeten hiervoor een indicatie krijgen. Een VVE-plek geeft recht op 4 dagdelen opvang (16 uur) per week, 40 weken per jaar. Hiervoor moeten ouders wel een inkomensafhankelijke bijdrage betalen. Een VVE indicatie wordt alleen afgegeven door het consultatiebureau of de kinderarts aan kinderen met een (dreigende) achterstand in de ontwikkeling.

Heeft uw kind een indicatie gekregen voor een VVE plek? Dan Kunt u bij ons uw kind plaatsen.

Uw kind krijgt 16 uur opvang aangeboden verdeeld over 4 ochtenden van 8.30-12.30 uur. Exclusief opvang in de schoolvakanties.

 

 

 

Komt u in aanmerking voor een Asscherplek?

Als u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag, omdat u of uw partner niet werkt dan kunt u bij de kinderopvang een aanvraag doen voor de Asscher regeling. Dat is een tegemoetkoming in de kosten voor de peuteropvang. De gemeente betaalt dan voor twee dagdelen per week (8 uur) een subsidie aan de peuteropvang. Uw kind krijgt een plek aangeboden voor 2 dagdelen van 8.30-12.30 uur excl. Opvang in de schoolvakanties.

 

Flexibele opvang voor kinderen van 0 jaar tot en met 4 jaar,

Het tarief voor de flexibele opvang op het kinderdagverblijf is € 11,65 per uur.

De minimale afname voor flexibele opvang is 20 uur per maand.

U kunt uw wensen m.b.t. opvang van uw kind (eren)  minimaal 1maand voor de eerste van de volgende maand aangeven.  Dus voor de maand juli wordt de opvang voor 1 juni aangevraagd.

 

Er wordt uitgegaan van 52 weken per jaar. Tenzij u heeft aangegeven opvang af te willen nemen zonder vakantieopvang in de schoolvakantieweken in de regio Noord.

De tarieven zijn inclusief luiers, voeding en alle overige verbruiksartikelen.

m.u.v. flesvoeding.

 

Uw kosten,

Wat u daadwerkelijk betaald hangt af van de hoogte van uw jaarinkomen van u en uw partner.

Als kinderopvangorganisatie leveren wij maandelijks factuurgegevens aan bij de Belastingdienst. Met deze informatie controleert de Belastingdienst of u niet te veel voorschot ontvangt. Dit moet voorkomen dat u later opeens grote bedragen terug moet betalen.

 

Wilt u berekenen wat uw daadwerkelijke kosten zijn na aftrek van de bijdrage van de overheid en uw werkgever(s), dat kan met behulp van rekenmodules op de volgende site:   www.toeslagen.nl . Wilt u hier meer informatie over dan zijn wij telefonisch te bereiken op nummer: 0546 – 600060 of via ons e-mailadres: info@kov-dehooiberg.nl