Over ons

Wie zijn wij,

Kinderopvang De Hooiberg is een organisatie die kleinschalige en professionele opvang biedt op de boerderij voor kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 12 jaar.
Wij zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 6.30 uur tot 19.00 uur.
Kinderopvang De Hooiberg bevindt zich in De Pollen (gemeente Twenterand).
De locatie is goed bereikbaar en er is voldoende parkeergelegenheid.

De Hooiberg staat in het buitengebied, in een vriendelijk en groen landschap.
Er is zowel binnen als buiten veel ruimte waar kinderen kunnen spelen, plezier beleven en kennismaken met het leven op de boerderij.

 

Waar staan wij voor

Kinderopvang De Hooiberg streeft ernaar dat elk kind vrolijk binnenstapt en aan het einde van de dag weer opgewekt naar huis gaat. Kwaliteit leveren staat bij ons centraal.

We vinden het belangrijk dat kinderen die bij ons worden opgevangen, zich prettig, gewaardeerd en veilig voelen. En dat ze het leuk en gezellig hebben.  We hopen dan ook dat zij met veel plezier naar De Hooiberg toe komen. Bij de buitenschoolse opvang gaat het om vrije tijd. Kinderen mogen zelf kiezen wat zij uit school bij De Hooiberg gaan doen.

Wij vinden het belangrijk dat er een open en heldere communicatie met ouders en/of verzorgers is. Dat ouders/verzorgers hun kind(eren) met een goed gevoel bij ons achterlaten. Dat zij tevreden zijn over de zorg die wij bieden.

Wij bieden de kinderen een gestructureerd dagritme aan. Iedere dag zijn er vaste momenten die steeds weer terug komen en die duidelijkheid aan kinderen bieden. Zoals vaste tijden wanneer wij bijvoorbeeld fruit of brood eten. Ook het bewaken van de rustmomenten vinden wij voor het welzijn van de kinderen van belang. Wij vinden het belangrijk om een omgeving te creëren waarin kinderen zichzelf kunnen en mogen zijn. Niet ieder kind is het zelfde , maar elk kind is uniek. Ieder kind is welkom bij De Hooiberg, ook kinderen met een zorgvraag. Ieder kind krijgt bij ons de ruimte om zich in zijn eigen tempo te ontwikkelen. De pedagogisch medewerker(s) zullen de kinderen stimuleren en ondersteunen in hun ontwikkeling.

De ontwikkeling van de kinderen wordt in de gaten gehouden en de kinderen worden door de pedagogisch medewerkers geobserveerd. Daarnaast wordt er contact gelegd met de basisscholen die de kinderen bezoeken.

Er worden voor kinderen activiteiten aangeboden die aansluiten bij hun leeftijd en belevingswereld. Er worden verschillende vormen van activiteiten aangeboden zoals: knutselen, lezen, sport en spel, buiten spelen en nog veel meer.

Vertrouwen vinden wij erg belangrijk. Kinderen moeten kunnen vertrouwen op ons, dat ze altijd op ons kunnen rekenen. Dat de pedagogisch medewerker(s) altijd klaar staan voor hen. Dat de gevoelens van de kinderen serieus worden genomen. Dat er tijd is om met ze te knuffelen, te praten en naar hun vragen of ideeën te luisteren.

Wij zijn van mening dat het belangrijk is voor alle kinderen om te leren dat niet iedereen hetzelfde is of kan. Respectvol met elkaar omgaan staat hierbij voorop.

Wij vinden het belangrijk om de kinderen kennis te laten maken met de dieren op de boerderij. Dieren hebben vaak een positief effect op het welzijn van het kind. Kinderen leren om te gaan met dieren en hun verantwoordelijkheidsgevoel te vergroten.

Zorg voor gezondheid en veiligheid van uw kind staat bij ons voorop. Wij zijn hier zelf zeer actief mee bezig. Daarnaast komen GGD Twente en de brandweer minimaal 1 keer per jaar inspectie houden. Hier wordt een rapport van gemaakt met hun bevindingen. Dit rapport wordt op de website van De Hooiberg geplaatst.

De Hooiberg werkt met verschillende protocollen om zo de kwaliteit te waarborgen. Deze protocollen liggen bij De Hooiberg ter inzage voor de ouders/verzorgers. Tevens wordt er gewerkt met een pedagogisch beleidsplan waarin wordt beschreven hoe wij binnen De Hooiberg te werk gaan en waarom we dat zo doen. Ook is er een veiligheid en gezondheidsbeleid, deze is ook schriftelijk vastgelegd. Wij zijn aangesloten bij de geschillencommissie Kinderopvang. Zij zijn een onafhankelijke instelling, die vragen en klachten aanhoort, advies geeft en duidelijk maakt welke stappen genomen kunnen worden.

 

Wat bieden wij,

Wij bieden opvang aan voor kinderen in de leeftijd vanaf 6 weken tot

en met 12 jaar. Ons aanbod bestaat uit diverse soorten opvang.

 • Dagopvang voor kinderen van 0 jaar tot en met 4 jaar;
 • Peuteropvang voor kinderen van 2 jaar tot en met 4 jaar;
 • VVE en Asscherplekken voor kinderen vanaf 2,5 jaar tot 4 jaar.
 • Flexibele opvang voor kinderen van 0 jaar tot en met 12 jaar ;
 • Voorschoolse opvang voor kinderen vanaf 4 jaar tot en met 12 jaar;
 • Naschoolse opvang voor kinderen vanaf 4 jaar tot en met 12 jaar;
 • Vakantieopvang in de schoolvakanties voor kinderen van 0 jaar tot en met 12 jaar;
 • En opvang voor kinderen van 0 jaar tot en met 12 jaar met een extra zorgvraag.

Wij zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 6.30 uur tot en met 19.00 uur dit geldt voor zowel het dagverblijf als de buitenschoolse opvang.

 

Wij zijn het gehele jaar geopend met uitzondering van:

 • De officiële landelijke feestdagen.
 • 24 december sluiten wij om 16.00 uur.
 • 31 december.

 

De Hooiberg zit in een gebouw met:

 • 1 horizontale groep. Deze groep heet De speelweide. Deze groep is voor kinderen van 0-2 jaar.

 

 • 2 horizontale peutergroepen.

De Boertjes en Boerinnetjes en de Krulstaartjes.

Deze groepen zijn voor kinderen vanaf 2 jaar tot 4 jaar.

 

 • 2 buitenschoolse verticale groepen.

Hooiwagen. Deze groep is voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar.

Karrespoor. Deze groep is voor kinderen van 4 tot en met 7 jaar.

 

Daarnaast hebben de kinderen buiten een ruime en aantrekkelijke speelruimte. Het is overzichtelijk buiten en volledig afgeschermd door middel van een hek. Er is alle vrijheid om te ontdekken, ervaren en spelen.

 

 

De verhouding beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig

aanwezige kinderen in de stamgroep als volgt:

-1 pedagogisch medewerker per 3 aanwezige kinderen tot 1 jaar

-1 pedagogische medewerker per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar

-1 pedagogische medewerker per 8  aanwezige kinderen van 2 tot 4 jaar

-1 pedagogische medewerker per 10 aanwezige kinderen van 4 tot 6 jaar

-1 pedagogische medewerker per 11 aanwezige kinderen van 4 tot 13 jaar

-1 pedagogische medewerker per 12 aanwezige kinderen van 7 tot 13 jaar

 

Alle beroepskrachten zijn gediplomeerd en hebben minimaal een

MBO opleiding op niveau 3 met een pedagogische achtergrond.

Kinderopvang De Hooiberg heeft ook een en HBO pedagoog in dienst.

Een aantal medewerkers hebben de cursus Triple-P niveau 2 gevolgd. Dit is een cursus gericht op voorlichting geven aan ouders over positief opvoeden. Daarnaast hebben alle medewerkers een certificaat kinder-EHBO en/of BHV. Medewerkers zijn geschoold in VVE- educatie, babyspecialisatie en daarnaast hebben een aantal medewerkers 3F niveau taalcertificaat.

 

Wij zijn een leerbedrijf voor MBO studenten, daarom zullen er stagiaires

aanwezig zijn van pedagogische studies. Stagiaires die kiezen voor een BOL opleiding gaan voltijd naar school en lopen gedurende de opleiding een aantal keren stage. Stagiaires die een BBL opleiding volgen zijn na een bepaalde periode door de opleiding heen beperkt inzetbaar, de inzetbaarheid van een BBL’er wordt bepaald door het advies van de opleidings- en praktijkbegeleider. Deze kan in de eerste twee jaar variëren van 0 tot 100%. In die situatie is de BBL’er volledig of gedeeltelijk boventallig. Na deze twee jaar is de inzetbaarheid 100%. Dan is de BBL’er als tweede inzetbaar op een groep.

 

 

Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen via telefoonnummer:

0546 – 600060 of via info@kov-dehooiberg.nl

 

Graag tot ziens bij De Hooiberg!

Simone
Marcella
Annelien
Ingrid
Kim
Anke
Carla
Leonie