Voor- en vroegschools educatieprogramma Uk & Puk

Bouwblokken

Voor- en vroegschools educatieprogramma Uk & Puk

Kinderen leren niet alleen op school, maar in hoge mate ook thuis. De thuissituatie is dus een grote factor in de leerontwikkeling van kinderen. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen uit gezinnen met laagopgeleide ouders dikwijls niet genoeg stimulatie krijgen in de thuissituatie waardoor er een leerachterstand kan ontstaan die erg moeilijk weer in te halen is. Om die reden zijn kinderopvang en later buitenschoolse activiteiten al vanaf zeer jonge leeftijd erg belangrijk voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Deze activiteiten kunnen een goede aanvulling zijn op de thuissituatie en voorkomen dat het kind een achterstand oploopt.

Het is hierbij belangrijk dat de opvang van een bepaald niveau is. Het opvangprogramma Uk en Puk richt zich specifiek op de kinderen die risico lopen op achterstanden door een pedagogisch verantwoorde en stimulerende omgeving te creëren voor kinderen tussen nul en vier jaar oud.

De belangrijkste ontwikkelingsdomeinen

Er zijn vier ontwikkelingsdomeinen waarbij het belangrijk is dat die vanaf jonge leeftijd gestimuleerd worden. Door middel van voorleesactiviteiten, liedjes en versjes en andere talige activiteiten kan de taalontwikkeling van de kinderen worden gestimuleerd. Door een grote nadruk op de relatie tussen pedagogisch begeleider en kind wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind gewaarborgd. Door middel van activiteiten en spelletjes waarin beweging en zintuiglijke ervaring centraal staan, worden de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van het kind gestimuleerd. Ten slotte worden er zogenaamde ‘rekenprikkels’ gegeven aan de kinderen. Dit gebeurt in activiteiten waarbij meten, ruimtelijke oriëntatie en ontluikende gecijferdheid centraal staan, zaken die belangrijk zijn om de latere rekenontwikkeling soepel te laten verlopen.

Het educatieprogramma van Uk en Puk

Uk en Puk richt zich op voor- en vroegschoolse educatie van kinderen tussen nul en vier jaar oud. De kinderen worden nieuwe vaardigheden aangeleerd door pedagogisch verantwoorde vormen van spelen, voorlezen, zingen en allerlei andere leuke activiteiten. De vier ontwikkelingsdomeinen worden hierbij structureel ingezet, terwijl de activiteiten voor de kinderen zelf primair gewoon leuk zijn. Er wordt gespeeld in thema’s die passen bij de belevingswereld van de jonge kinderen en dat gebeurt in drie leeftijdsgroepen tussen nul en vier jaar oud.

Waar wordt Uk en Puk aangeboden?

Uk en Puk wordt momenteel aangeboden op twee locaties. Bij KOV de Hooiberg in De Pollen en bij de Sint Antoniusschool in Vriezenveen. Bij interesse is het altijd mogelijk een geheel vrijblijvende rondleiding te krijgen.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.