Tarieven BSO 2020

Buitenschoolse opvang 4 t/m 13 jaar

 

Kinderopvang De Hooiberg verzorgt verschillende vormen van buitenschoolse opvang.

Er zijn 3 vormen waaruit u kan kiezen. Uiteraard mag u meerdere vormen kiezen. Hieronder kunt u lezen welke verschillende vormen van buitenschoolse opvang wij aanbieden.

Kinderopvang De Hooiberg neemt ook altijd contact op met de desbetreffende basisschool wanneer kinderen voor het eerst bij ons komen spelen.

 

Voorschoolse opvang

Als u kiest voor voorschoolse opvang dan kunt u uw kind(eren) vanaf 6.30 uur bij ons brengen. Wij brengen dan uw kind(eren) van De Hooiberg naar school.

Als ouders, kinderen of een school hierom vragen, brengen of halen wij de kleuters in of uit het klaslokaal bij het halen en/of brengen. De kosten voor voorschoolse opvang zijn € 7,35 per uur. U betaalt minimaal 1,5 uur. Dit is incl. voeding en vervoer.

Naschoolse opvang

U kunt ook kiezen voor naschoolse opvang, ook dan zorgen wij ervoor dat uw kind op tijd wordt opgehaald van school en naar De Hooiberg wordt gebracht, totdat u uw kind weer komt ophalen.

De kosten voor de naschoolse opvang zijn € 7,35 per uur.

De minimale afname is 2 uur per week. Wij werken met afname van hele of halve klokuren, dus geen kwartieren. Wij werken niet met dagdelen, u kunt zelf aangeven hoeveel uur u af wilt nemen. Bijv. u wilt maandag en donderdag opvang afnemen van 15.00 tot 18.00 dan betaalt u 6 uur per week x €7,35. Als u kind bijv. om 15.15 uur vrij is, rekenen wij vanaf 15.00 uur de uren. i.v.m. reistijd.

Flexibele opvang

Ook kunt u flexibele uren afnemen door middel van een rooster in te vullen tot minimaal 2 weken voor aanvang. De kosten voor flexibele opvang zijn € 8,35 per uur. De minimale afname is 10 uur per maand.

U kunt ervoor kiezen om het gehele jaar buitenschoolse opvang af te nemen, dit is inclusief opvang in de landelijk vastgelegde schoolvakanties in de regio Noord.

U kunt ook kiezen om alleen opvang af te nemen in de schoolweken. Excl. schoolvakanties

Of u kiest alleen voor opvang in de landelijk vastgelegde schoolvakantie weken in de regio Noord. Tijdens de schoolvakanties kunnen de kinderen de gehele dag bij ons terecht.

Ook evt. extra vrije dagen van school kunt u bij ons aangeven dat u extra opvang nodig bent.

De tarieven zijn inclusief voeding en alle overige verbruiksartikelen.

Ook voor de buitenschoolse opvang geldt dat de openingstijden tot maximaal 19.00 uur zijn en bij regulier te laat ophalen worden er extra kosten in rekening gebracht.

 

Uw kosten

Wat u daadwerkelijk betaald hangt af van de hoogte van de bijdrage van uw (en uw partners) werkgever. Verder heeft u recht op een vergoeding van de overheid via de belastingdienst. De wet gaat er globaal vanuit dat de 3 partijen, namelijk ouders, werkgevers en overheid, elk een derde betalen van de kinderopvang.

Sinds januari 2007 hoeft u niets meer te regelen via uw werkgevers. De gehele tegemoetkoming is via de belastingdienst te regelen.

Wilt u berekenen wat uw daadwerkelijke kosten zijn na aftrek van de bijdrage van de overheid en uw werkgever(s), dat kan met behulp van rekenmodules op de volgende site: www.toeslagen.nl . Wilt u hier meer informatie over dan zijn wij telefonisch te bereiken op nummer: 0546 – 600060 of via ons e- mailadres: info@kov-dehooiberg.nl