Tarieven 0-4 2021

Kinderdagverblijf en peuteropvang 0 t/m 4 jaar

 

Kinderopvang De Hooiberg verzorgt verschillende vormen van dagopvang. Er zijn 3 vormen waaruit u kan kiezen. Hieronder kunt u lezen welke verschillende vormen van dagopvang wij aanbieden.

 

Dagopvang voor kinderen van 0 jaar tot en met 4 jaar,

Het tarief voor de dagopvang is €8,46 per uur. U kunt kiezen om vaste dagen opvang af te nemen. Dit houdt in dat u 1 of meerdere vaste dagen afneemt in de week. En deze vaste dag(en) neemt u wekelijks af. Wij werken niet met vaste dagdelen, maar u kunt zelf aangeven voor hoeveel uur opvang u wilt afnemen. Ook kunt u ervoor kiezen om opvang af te nemen met of zonder vakantieopvang in de schoolvakantieweken in de regio Noord.

Er is een minimale afname van 3 uur aaneengesloten per week.

Bijv. u  wilt maandag en donderdag als vaste dag afnemen. En u wilt graag opvang voor uw kind(eren) van 7.00 uur tot en met 16.00 uur, dan betaalt u 18 uur per week x € 8,46 per uur (bruto).

We werken met afname van hele of halve klokuren, dus geen kwartieren.

Als u 1 dag opvang af neemt van 7.00 uur tot en met 16.00 uur en u komt om 15.45 uur uw kind ophalen dan betaalt u wel door tot 16.00 uur. U mag natuurlijk ten allen tijde uw kind later brengen of eerder ophalen, maar u betaalt voor de vaste tijden.

Ook bij regulier eerder brengen of te laat ophalen worden er kosten in rekening gebracht, of u zult uw opvangtijden moeten aanpassen.

U kunt uw opvangtijden doormiddel van een wijzigingsformulier aan laten passen.

 

Peuteropvang voor kinderen van 2,5 jaar tot en met 4 jaar,

Het tarief voor de peuteropvang is €8,46 per uur.

Als u opvang voor uw kind(eren) wilt in de peutergroep dan is dit momenteel mogelijk voor de ochtenden. Bij meer animo zullen ook de middagen de peutergroep geopend zijn. De brengtijden voor de locatie De Hooiberg zijn tussen 6.30 uur en 9.00 uur. En ophaaltijden tussen 11.30 uur en 13.00 uur. Als u de gehele dag opvang wilt, zal uw kind(eren) ‘s middags in de verticale groep van 0 tot en met 4 jaar opgevangen worden.

De opvangtijd voor de locatie het peuternest is vanaf 8.30 uur tot 11.30 uur. Bij meer animo zullen ook de middagen de peutergroep geopend zijn

De breng en haaltijden hebben we op deze manier vastgesteld i.v.m. ons activiteitenprogramma. In de peutergroep wordt er gewerkt met het VVE – programma Uk en Puk. In deze groep zijn kinderen bezig met het voorbereiden om straks naar de basisschool te gaan.

 

Flexibele opvang voor kinderen van 0 jaar tot en met 4 jaar,

Het tarief voor de flexibele opvang is € 10,- per uur. De minimale afname voor flexibele opvang is 20 uur per maand. U kunt uw wensen m.b.t. opvang van uw kind (eren) tot minimaal 2 weken voor aanvang aangeven.

Er wordt uitgegaan van 52 weken per jaar. Tenzij u heeft aangegeven opvang af te willen nemen zonder vakantieopvang in de schoolvakantieweken in de regio Noord.

De tarieven zijn inclusief luiers, voeding en alle overige verbruiksartikelen. m.u.v. flesvoeding.

 

Uw kosten

Wat u daadwerkelijk betaalt hangt af van de hoogte van de bijdrage van uw (en uw partners) werkgever. Verder heeft u recht op een vergoeding van de overheid via de belastingdienst. De wet gaat er globaal vanuit dat de 3 partijen, namelijk ouders, werkgevers en overheid, elk een derde betalen van de kinderopvang. Sinds januari 2007 hoeft u niets meer te regelen via uw werkgevers. De gehele tegemoetkoming is via de belastingdienst te regelen.

 

Wilt u berekenen wat uw daadwerkelijke kosten zijn na aftrek van de bijdrage van de overheid en uw werkgever(s), dat kan met behulp van rekenmodules op de volgende site: www.toeslagen.nl . Wilt u hier meer informatie over dan zijn wij telefonisch te bereiken op nummer: 0546 – 600060 of via ons e- mailadres: info@kov-dehooiberg.nl